Garanti

Vi garanterer kvaliteten af alle varer som er forhandlet i butikken. Alle varer er med 36 måneders producentens garanti – i den periode alle ødelæggelser er repareret gratis. Hvis din vare virker ikke, kontakt os venligt for reparation: [email protected]

Garanti betingelser:

  • Garanti periode er 36 måneder (afhængigt af den præcise genstand) fra købets dato.
  • I garanti perioden, producenten garanterer at varen virker ordenligt ved korrekt brug.
  • Alle defekter vil være repareret inden for 40 dage fra returneringsdato.
  • Genstand omhandlet af garantien skal være i dens originale indpakning, i hele sættet og ren for at blive akcepteret til reparation.
  • Garanti gælder kun med købets dato og sælgers underskrift/stempel på et dokument som bekræfter købet.
  • Hvis genstanden skal sendes til reparation, forsendelse er senders ansvar og han betaler forsendelses omkostninger.
  • Garanti gælder ikke for ødelæggelser forårsaget af brand eller vand, hvis genstanden blev knust eller slået, ullykkestilfælde, ukorrekt brug eller reparation, ukorrekt anvendelse når tekniske og sikkerhedskrav er ikke fulgt.
  • Ødelæggelser efter garanti periodens udløb kan behandles hvis det er i forvejen aftalt med producenten. Reparationspris afhænger af ødelæggelsens karakter.